odpowiedzialni.it blog dla odpowiedzialnych użytkowników technologii

O nas

Nasza inicjatywa ma na celu przybliżenie osobom korzystającym z cudów informatyki postawy “odpowiedzialnego użytkownika technologii”. Wierzymy, że

Realizujemy te wartości poprzez:

A oto my: