odpowiedzialni.it blog dla odpowiedzialnych użytkowników technologii

Hello, world - witaj, świecie!

„Hello, World!” („witaj, świecie!”) to fraza powszechnie używana w kręgu IT do zakomunikowania: „nasze narzędzie działa – teraz my możemy działać!”.

Po raz pierwszy użyto jej w 1974 roku w przykładzie demonstrującym, jak napisać prosty program za pomocą języka C++. Przez lata wyrażenie to stosowali głównie programiści, zaś w erze Internetu stało się ono domyślnym tytułem pierwszego tekstu na blogach traktujących o technologii.

Niniejszym postem realizujemy więc dwa cele: dopełniamy ludowej tradycji Internetu oraz nakreślamy szkic naszej działalności – chcemy przybliżać polskim użytkownikom technologii te mniej znane aspekty świata IT.

Ten blog jest tylko jednym ze sposobów realizacji naszej misji. Wiedzę o odpowiedzialnym korzystaniu z technologii popularyzujemy między innymi w formie bezpłatnych warsztatów. Ze szczegółami naszych założeń i działań możecie zapoznać się na podstronie O nas.

Chcemy skupić się na wiedzy uniwersalnej i – na ile to możliwe w świecie IT – ponadczasowej. Nie znajdziecie tu postów porównujących gęstość pikseli na wyświetlaczach najnowszych modeli smartfonów – ale wyjaśnienie, czym dokładnie jest owa gęstość, w jaki sposób nam służy (a w jaki może szkodzić) i jej krótką historia jak najbardziej mogą się tu pojawić.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania serii artykułów o tym, jak tworzyć i przechowywać hasła. Aby jej nie przeoczyć, zapraszamy do śledzenia nas na: