odpowiedzialni.it blog dla odpowiedzialnych użytkowników technologii

Warsztaty z bezpieczeństwa w Internecie 26 X

Bezpieczeństwo w Internecie: odbierzmy korporacjom kontrolę nad naszymy danymi osobowymi! Zapraszamy na warsztaty z bezpieczeństwa w Internecie. Dowiecie się na nich: jakie są podstawowe zasady dot. bezpieczeństwa; jakie dane są o nas gromadzone przez usługodawców - oraz w jaki sposób; jakie są powiązania pomiędzy modelami biznesowymi f... Czytaj dalej

Hello, world - witaj, świecie!

„Hello, World!” („witaj, świecie!”) to fraza powszechnie używana w kręgu IT do zakomunikowania: „nasze narzędzie działa – teraz my możemy działać!”. Po raz pierwszy użyto jej w 1974 roku w przykładzie demonstrującym, jak napisać prosty program za pomocą języka C++. Przez lata wyrażenie to stosowali głównie programiści, zaś w erze Internetu stał... Czytaj dalej